4 cách tăng tương tác của học sinh khi giảng dạy tiếng Anh online

“Nếu học bình thường trên lớp thì thầy/cô phải liên tục nhắc nhở để học sinh trật tự, còn bây giờ chuyển qua học online thì thầy/cô làm đủ cách mà các em chẳng chịu nói tiếng gì”, chắc hẳn đây là tâm sự của rất nhiều giáo viên khi dạy học online hiện nay. […]

8 cách giúp cho bạn giảng dạy Tiếng Anh online hiệu quả

  Dạy học online đang là một phương pháp dạy học mới được nhiều giáo viên Anh Văn áp dụng, nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Sau đây là các cách giúp cho giáo viên Anh văn có thể đứng lớp online một cách tự tin và thành công trong việc truyền […]

Làm sao để giảng dạy tiếng Anh học thuật hiệu quả

Tiếng Anh học thuật (English for Academic Purposes – EAP) không phải là một khái niệm mới trên thế giới; tuy nhiên, khái niệm này gần đây mới thu hút được nhiều sự chú ý trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Một trong những nguyên nhân có thể là sự mở […]