Webinar tư vấn chương trình Thạc sĩ TESOL 2022

Thứ năm, ngày 12/05/2022, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VN-UK) đã phối hợp với Đại học Nottingham Trent Vương Quốc Anh (NTU) tổ chức thành công buổi tư vấn trực tuyến về khóa học thạc sĩ Tesol.Năm nay, buổi tư vấn trực tuyến có sự tham gia của các thầy cô […]

Webinar tư vấn chương trình Thạc sĩ MA TESOL 2021

Chiều ngày 28/05/2021, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VN-UK) phối hợp cùng Đại học Nottingham Trent Vương Quốc Anh (NTU) tổ chức thành công buổi tư vấn trực tuyến về khóa học thạc sĩ Tesol chuẩn Anh Quốc trên nền tảng MS Teams. Buổi tư vấn có sự tham gia của […]