Học phí của chương trình dành cho học viên đến từ Việt Nam đã bao gồm các khoản hỗ trợ chi phí đến từ Đại học Nottingham Trent và Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh VNUK.

Học phí dành cho sinh viên quốc tế theo học chương trình MA TESOL tại NTU năm 2024 là £16,500.

Bạn tham khảo thêm thông tin tại trang web của NTU ở đây.

Tuy nhiên, nếu đăng ký học chương trình liên kết giữa VNUK và NTU, chi phí bạn phải bỏ ra sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. 

Cụ thể mức học phí dự kiến theo từng năm như sau:

Academic Year VNUK NTU TOTAL
2024 - 2025
£ 2,200
£ 6,500
£ 8,700
2025 - 2026
£ 2,500
£ 6,500
£ 9,000
2026 - 2027
£ 2,500
£ 7,000
£ 9,500

Đăng ký khóa học ngay với chúng tôi (Hạn chót 31/07/2024):