event-02-min

HỒ SƠ NHẬP HỌC CHƯƠNG TRÌNH MA TESOL 2024

Bộ hồ sơ nhập học của bạn sẽ bao gồm các giấy tờ sau:

1. Personal Statement

Bài này các bạn viết tối đa 4000 ký tự (khoảng 800-900 words). Để dễ hiểu hơn, bạn có thể trình bày các phần như sau:

Introduction (Phần giới thiệu về bản thân tên tuổi, nơi hiện tại sinh sống làm việc và nêu ngắn gọn mục đích của Personal Statement )

Academic background (Cung cấp thông tin về nền tảng học vấn, bằng cấp của bạn, lý do bạn yêu thích tiếng Anh và chọn lựa giảng dạy tiếng Anh)

Work experience if any (Kinh nghiệm về công việc, đặc biệt là kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh nếu có)

Why interested in the MA TESOL course in the VNUK x NTU program? (Lý do bạn yêu thích và chọn lựa chương trình Thạc sĩ MA TESOL liên kết giữa VNUK và NTU?)

Skills/ qualities that make you successful in this program/ in a teaching career (Những kỹ năng, phẩm chất mà bạn tin rằng sẽ mang lại cho bạn những thành công, hay những bước tiến xa hơn trên bước đường giảng dạy của mình)

Your plans after the MA TESOL course (Dự định của bạn sau khi học xong)

Conclusion (Kết luận)

Để cụ thể hơn, bạn search dòng này: “How to write a stand-out personal statement” ở website NTU để đọc về hướng dẫn, cấu trúc và yêu cầu về cách viết.

2. Application Form

Bạn sẽ nhận form qua email hoặc zalo kèm với hướng dẫn cụ thể (lưu ý ký tên vào form ở mục cuối). 

3. Bản công chứng Bằng Đại học

Bản dịch và công chứng Bằng Đại học không quá 6 tháng (nếu bằng đã có dịch sẵn bằng tiếng Anh kèm tiếng Việt thì chỉ cần công chứng, không cần dịch)

4. Bản công chứng Bảng điểm Đại học

Bản dịch và công chứng bảng điểm Đại học không quá 6 tháng (nếu bảng điểm đã có dịch sẵn bằng tiếng Anh kèm tiếng Việt thì chỉ cần công chứng, không cần dịch)

5. Bản công chứng Hộ chiếu (công chứng không quá 6 tháng)

6. Bản công chứng chứng chỉ IELTS hoặc chứng chỉ TOEFL/ TOEFL iBT/ CB TOEFL (bản công chứng không quá 6 tháng và thời hạn bằng ít nhất đến cuối tháng 9/2024):

Đây là yêu cầu đầu vào bắt buộc và trường không tổ chức thi đánh giá đầu vào.

7. Bằng cấp liên quan khác (nếu có)

Sau khi có đủ các giấy tờ trên, bạn sẽ scan lại bộ hồ sơ và gửi qua email matesol@vnuk.edu.vn để phụ trách chương trình MA TESOL tại VNUK tư vấn lại và rà soát lại bộ hồ sơ.

Khi hồ sơ đã được rà soát xong , đại diện chương trình ở VNUK sẽ ký bản Application Form và gửi lại cho bạn. Bạn sẽ scan bộ hồ sơ và nộp đến 02 email sau: aah_vnuk.admin@ntu.ac.uk và matesol@vnuk.edu.vn để được xét duyệt.

HẠN CUỐI NỘP HỒ SƠ: 31/07/2024

THỜI GIAN BẮT ĐẦU KHÓA HỌC: CUỐI THÁNG 9/2024

Thông tin chi tiết xem tại: https://vnuk.edu.vn/ma-tesol/ ; https://thacsitesol.com/

Số điện thoại: 0766 63 63 90

Email: matesol@vnuk.edu.vn