Tiếng Anh học thuật (English for Academic Purposes – EAP) không phải là một khái niệm mới trên thế giới; tuy nhiên, khái niệm này gần đây mới thu hút được nhiều sự chú ý trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam.

Một trong những nguyên nhân có thể là sự mở rộng của các chương trình học quốc tế, chương trình liên kết với đại học nước ngoài, ở Việt Nam, yêu cầu người học phải sử dụng tiếng Anh thành thạo không chỉ trong cuộc sống hằng ngày mà còn trong quá trình học tập.

Thêm vào đó, nhu cầu được trao đổi và tham dự vào các khoá học, các chương trình học ở nước ngoài ngày càng tăng cao, không chỉ ở bậc trung học mà đã xuất hiện nhiều hơn ở các bậc học thấp hơn, đã khiến tiếng Anh học thuật trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Vậy, làm sao để bạn bắt kịp xu hướng giảng dạy của thời đại, và mở các lớp học Tiếng Anh học thuật một cách thành công?

Sự khác biệt mấu chốt giữa Tiếng Anh giao tiếp dùng để đi mua sắm, đi xem phim, chia sẻ về bản thân và tiếng Anh học thuật đó chính là các kỹ năng liên quan đến việc nghe giảng và ghi chú, đọc và chọn lọc tài liệu nghiên cứu, đưa ra tranh luận để xây dựng nội dung cho các bài trình bày, báo cáo và bài luận. Cho nên, nếu chỉ sử dụng những phương pháp dạy tiếng Anh tổng quát, thì rất có thể hiệu quả của việc dạy tiếng Anh học thuật sẽ không đạt mức tối đa như mong muốn.

Do đó, ngoài các kiến thức về phương pháp giảng dạy tiếng Anh nói chung, chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (MA TESOL) giữa Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng và Đại học Nottingham Trent của Vương quốc Anh còn cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng đặc thù để giảng dạy tiếng Anh học thuật.

Trong bộ môn giảng dạy tiếng Anh học thuật này, học viên MA TESOL sẽ được giới thiệu những phương pháp giảng dạy nâng cao, nhằm giúp người học giúp đỡ học sinh của mình phát triển được những kỹ năng thiết yếu cho việc học tập chuyên môn bằng tiếng Anh.

Ví dụ như các công cụ giúp phát triển về khía cạnh từ vựng, cấu trúc, chủ đề, cách dùng. Không những vậy, học viên MA TESOL sẽ được thực hành các phương pháp sư phạm giúp học sinh phát triển các kỹ năng tư duy có chiều sâu để như đánh giá, phân tích, và tổng hợp các tài liệu nghiên cứu bằng tiếng Anh có độ trừu tượng và vĩ mô nhất định.

Ngoài ra, với việc theo học chương trình liên kết đào tạo này, bản thân bạn đang thực sự tự trải nghiệm thực tế việc áp dụng các kỹ năng tiếng Anh học thuật vào việc học tập của mình. Từ đó, bạn sẽ có thể dễ dàng hình dung ra thế nào là tiếng Anh học thuật, những yêu cầu của tiếng Anh học thuật, cũng như những khó khăn mà sinh viên quốc tế thường gặp khi học bằng tiếng Anh nếu ngôn ngữ mẹ đẻ là một ngôn ngữ khác.

Vì vậy, chúng tôi tin rằng, với những kiến thức thu nạp được từ chương trình MA TESOL – thạc sĩ Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh tại VNUK & NTU, bạn sẽ tự tin giảng dạy tiếng Anh học thuật, và mở ra cho mình những cơ hội giảng dạy mới tại các trường đại học quốc tế, các chương trình học bằng tiếng Anh trong và ngoài nước.