Sôi nổi chuỗi hoạt động trong Tuần lễ Thạc sĩ TESOL tại VNUK

Từ ngày 04-07/12/2023, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, ĐHĐN phối hợp với Đại học Nottingham Trent – Vương quốc Anh tổ chức Tuần lễ dành cho chương trình Thạc sĩ TESOL (VNUK x NTU MA TESOL Programme). Tuần lễ có sự tham gia của Đội ngũ quản lý dự án Thạc […]